TV& VIDEO

chiến trường Nam Bộ

Chủ tịch nước thăm Khu di tích Trung ương Cục miền Nam

Chủ tịch nước thăm Khu di tích Trung ương Cục miền Nam

VTV.vn - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt Trung ương Cục miền Nam và thắp hương tưởng nhớ các vị lãnh đạo của Đảng thế hệ đi trước.