TV& VIDEO

chiến xa

Gilera Milano Taranto: Tấm vé trở lại tuổi thơ

Gilera Milano Taranto: Tấm vé trở lại tuổi thơ

 Không thể quên cảm giác trên chiếc Gilera 175 từ tấm bé cùng cha, 50 năm sau, Hugo đã tìm mua được chiếc tương tự và đã cất công phục chế lại quá khứ.