TV& VIDEO

chiều cao người Việt

Chiều cao người Việt thuộc top 10 nước thấp nhất thế giới

Chiều cao người Việt thuộc top 10 nước thấp nhất thế giới

VTV.vn - Báo Telegraph của Anh vừa công bố danh sách những quốc gia có chiều cao trung bình cao nhất thế giới và những quốc gia có chiều cao trung bình thấp nhất thế giới.