TV& VIDEO

chiếu cố

TNGT: Cần xét đến lỗi của người đi bộ

TNGT: Cần xét đến lỗi của người đi bộ

 Xung quanh vấn đề làm thế nào để hạn chế ở mức thấp nhất những vụ TNGT có liên quan đến người đi bộ, phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi với Tiến Sĩ Trịnh Hòa Bình.