TV& VIDEO

chiếu cói

Những thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Những thương hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

VTV.vn - Năm 2014, Hoài Nhơn có bốn sản phẩm đoạt giải thưởng Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.