chiếu lại

VTV chiếu lại bộ phim kinh điển của Hàn Quốc - Mối tình đầu

VTV chiếu lại bộ phim kinh điển của Hàn Quốc - Mối tình đầu

Là một trong những bộ phim phát sóng đầu tiên tại Việt Nam trong những năm 90, bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc "Mối tình đầu" sẽ được Đài THVN một lần nữa gửi tới quý vị khán giả trên sóng VTV.