TV& VIDEO

chiêu mộ binh lính

Canada và Pháp triệt phá mạng lưới tuyển mộ chiến binh IS

Canada và Pháp triệt phá mạng lưới tuyển mộ chiến binh IS

Cảnh sát Pháp, Canada, Mỹ vừa tiến hành nhiều chiến dịch quy mô truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan liên quan đến tổ chức IS và nhiều đối tượng khủng bố đã bị bắt giữ.