TV& VIDEO

chìm đắm

Michael Jackson biết mình sẽ chết

Michael Jackson biết mình sẽ chết

 Theo cựu vệ sĩ của Michael Jackson, Vua nhạc Pop đã biết trước sự ra đi của mình. Ông biết mình không thể sống để nhìn thấy các con trưởng thành.