TV& VIDEO

chỉnh đường bay

Điều chỉnh đường bay tránh vùng chiến sự Trung Đông

Điều chỉnh đường bay tránh vùng chiến sự Trung Đông

VTV.vn - Nhằm đảm bảo an toàn cho các hãng hàng không, Việt Nam đã điều chỉnh đường bay tránh khu vực xung đột quân sự ở Trung Đông.