TV& VIDEO

chỉnh hình

Phòng chẩn đoán ảo giúp tăng cường đào tạo y khoa

Phòng chẩn đoán ảo giúp tăng cường đào tạo y khoa

VTV.vn - Các sinh viên ngành Y khoa tại Nam Phi đang có cơ hội lớn được trực tiếp thực hành các kĩ năng của mình với phòng chẩn đoán ảo mang tên SunSkill tại thành phố Cape Town.