chính kiến

Công thư khẩn về tạo điều kiện góp ý Hiến pháp 1992

Công thư khẩn về tạo điều kiện góp ý Hiến pháp 1992

 Ngày 6/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã ký ban hành Công thư khẩn số 250/UBDTSĐHP đề nghị các cấp ủy đảng tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive