TV& VIDEO

chính phủ hỗ trợ

Kỳ vọng những chiến công mới của thanh niên trong thế kỷ 21

Kỳ vọng những chiến công mới của thanh niên trong thế kỷ 21

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi các thủ lĩnh thanh niên phải năng động hơn nữa để cùng với Chính phủ hỗ trợ lập nghiệp, khởi nghiệp.