TV& VIDEO

chính phủ Italia

Quảng Trị: Gần 1.000 hộ dân phải dùng nước ô nhiễm suốt 20 năm

Quảng Trị: Gần 1.000 hộ dân phải dùng nước ô nhiễm suốt 20 năm

VTV.vn - Suốt hơn 20 năm qua, gần 1.000 hộ dân ở xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, luôn phải dùng nguồn nước bị ô nhiễm.