TV& VIDEO

Chính phủ Myanmar

Nông nghiệp sẽ là ưu tiên của Chính phủ Myanmar

Nông nghiệp sẽ là ưu tiên của Chính phủ Myanmar

VTV.vn - Theo các chuyên gia, nông nghiệp sẽ là ưu tiên chính trong chính sách kinh tế của Chính phủ Myanmar thời gian tới.