TV& VIDEO

chính phủ Nam Sudan

Chính phủ Nam Sudan hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập do khó khăn tài chính

Chính phủ Nam Sudan hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập do khó khăn tài chính

VTV.vn - Do gặp những khó khăn về tài chính nên năm nay, chính phủ Nam Sudan đã hủy lễ kỷ niệm ngày độc lập, đánh dấu mốc 5 năm kể từ ngày Nam Sudan tách khỏi Sudan.