TV& VIDEO

chính phủ nhật

"Kim" là chữ đại diện năm 2016 tại Nhật Bản

"Kim" là chữ đại diện năm 2016 tại Nhật Bản

VTV.vn - Chữ đại diện cho năm mang những thông điệp nhân văn, thể hiện tình cảm, mong muốn của người dân Nhật Bản trước khi bước sang thềm năm mới.