TV& VIDEO

Chinh phục Sơn Đoòng

Đi VTV: Chinh phục Sơn Đoòng - Hành trình đáng nhớ của các Đại sứ quốc tế

Đi VTV: Chinh phục Sơn Đoòng - Hành trình đáng nhớ của các Đại sứ quốc tế

VTV.vn - Series chương trình "Đi VTV: Chinh phục Sơn Đoòng" là hành trình đáng nhớ của các Đại sứ quốc tế tại nơi hang động tự nhiên lớn nhất và kỳ vĩ nhất thế giới.