Chinh phục vũ môn

Bộ GD&ĐT đề nghị tạm dừng cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

Bộ GD&ĐT đề nghị tạm dừng cuộc thi “Chinh phục vũ môn”

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, đề nghị tạm dừng tổ chức cuộc thi trực tuyến "Chinh phục vũ môn".