TV& VIDEO

chính quyền một cấp

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ khảo sát chính quyền một cấp ở Côn Đảo

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ khảo sát chính quyền một cấp ở Côn Đảo

VTV.vn - Trong 3 ngày vừa qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ đã đến khảo sát thực tế và học tập kinh nghiệm về mô hình tổ chức chính quyền một cấp huyện Côn Đảo.