TV& VIDEO

chính quyền Trung Quốc

Trung Quốc xây dựng thành phố rừng đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc xây dựng thành phố rừng đầu tiên trên thế giới

VTV.vn - Trung Quốc sẽ xây dựng thành phố rừng đầu tiên trên thế giới ở thành phố Liễu Châu.