chính sách an sinh xã hội

Việt Nam tích cực xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia

Việt Nam tích cực xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia

VTV.vn - Việt Nam đang tích cực xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive