TV& VIDEO

Chính sách cho vay

Nút thắt về vốn làm chậm quá trình tái cơ cấu nông nghiệp

Nút thắt về vốn làm chậm quá trình tái cơ cấu nông nghiệp

VTV.vn - Chính sách ưu đãi vay vốn đầu tư nông nghiệp có nhưng chưa được hướng dẫn cụ thể hay các khoản nợ xấu của DN tại ngân hàng chưa được giải quyết khiến DN khó vay thêm vốn.