chính sách đãi ngộ

Chưa bố trí việc làm 137 nhân viên y tế ở Lai Châu

Chưa bố trí việc làm 137 nhân viên y tế ở Lai Châu

VTV.vn - Vẫn chưa có có giải pháp thỏa đáng nào được đưa ra trước những sai phạm trong quá trình tuyển dụng và cắt hợp đồng 137 nhân viên Y tế tỉnh Lai Châu.