chính sách đối nội

Donald Trump - Một vị Tổng thống khác biệt, một nước Mỹ mới?

Donald Trump - Một vị Tổng thống khác biệt, một nước Mỹ mới?

VTV.vn Nổi tiếng có những quan điểm đối nội, đối ngoại khác biệt với những người tiền nhiệm, ông Trump được kỳ vọng mang lại quyền lực thực sự cho nước Mỹ trong thời gian tới.