TV& VIDEO

chính sách giá

Hà Nội thí điểm dùng vé điện tử trên tuyến bus nhanh BRT

Hà Nội thí điểm dùng vé điện tử trên tuyến bus nhanh BRT

VTV.vn - Sở GT - VT Thành phố Hà Nội đã có tờ trình UBND về việc triển khai thí điểm vé điện tử trên tuyến bus nhanh BRT 01 (Kim Mã-Yên Nghĩa) trong tháng 9 hoặc tháng 10/2017.