TV& VIDEO

chính sách kích cầu

Các giải pháp của DN làm thị trường bất động sản 'ấm' dần

Các giải pháp của DN làm thị trường bất động sản 'ấm' dần

VTV.vn - Thị trường bất động sản đang "ấm" dần lên không chỉ nhờ chính sách kích cầu thị trường của cơ quan quản lý Nhà nước mà các doanh nghiệp cũng đã có những giải pháp phù hợp.