TV& VIDEO

chính sách một con trung quốc

Dân số Trung Quốc phát triển như thế nào kể từ năm 1950?

Dân số Trung Quốc phát triển như thế nào kể từ năm 1950?

VTV.vn - Nhân việc Trung Quốc bãi bỏ chính sách một con, chúng ta hãy cùng nhìn lại sự thay đổi trong quy mô dân số tại quốc gia "tỷ dân" kể từ năm 1950.