TV& VIDEO

đất sản xuất

Vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường: Công tác thanh tra còn yếu

Vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường: Công tác thanh tra còn yếu

VTV.vn - Sáng ngày 10/11, Quốc hội đã thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 – 2014.