TV& VIDEO

chính sách tỷ giá

Doanh nghiệp trong nước xuất siêu, doanh nghiệp nước ngoài nhập siêu

Doanh nghiệp trong nước xuất siêu, doanh nghiệp nước ngoài nhập siêu

VTV.vn - Trong khi các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 5,8 tỷ USD thì khu vực kinh tế trong nước lại nhập siêu gần 8,5 tỷ USD.