TV& VIDEO

chính thị

PGS-TS Trần Quốc Thắng: Các DN Việt sính "công nghệ" ngoại

PGS-TS Trần Quốc Thắng: Các DN Việt sính "công nghệ" ngoại

 Đây là câu trả lời của PGS-TS Trần Quang Thắng tại Sự kiện & Bình luận sáng 26/10, khi lý giải một phần lý do tại sao những sáng chế khoa học công nghệ của Việt Nam vẫn gặp khó khăn trên chính thị trường trong nước.