TV& VIDEO

chính trị học

HV Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

HV Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

 Chiều 9/8, Học viện Báo chí & Tuyên truyền đã công bố điểm trúng tuyển và chỉ tiêu cũng như điểm xét tuyển nguyện vọng bổ sung năm 2013.