TV& VIDEO

chính trị Mỹ

Công dân Mỹ nhập cư khiến nước Mỹ ngày càng thiếu an toàn?

Công dân Mỹ nhập cư khiến nước Mỹ ngày càng thiếu an toàn?

VTV.vn - Nguy cơ tấn công khủng bố từ những đối tượng là công dân Mỹ nhập cư và tính hiệu quả của các chính sách chống khủng bố đang là điều đáng lo ngại tại Mỹ.