TV& VIDEO

chịu ảnh hưởng

Hạn hán nặng tại Triều Tiên

Hạn hán nặng tại Triều Tiên

VTV.vn - Triều Tiên đang phải hứng chịu nạn hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 1 thế kỷ qua.