TV& VIDEO

CHLB Đức

Chiều thơ Xuân tại Berlin, CHLB Đức

Chiều thơ Xuân tại Berlin, CHLB Đức

VTV.vn - Tại Berlin (CHLB Đức), đông đảo bà con người Việt yêu thơ từ mọi miền nước Đức đã tham gia buổi Chiều thơ Xuân.