TV& VIDEO

CHLB Đức

Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Trị tại CHLB Đức

Đại hội lần thứ nhất Hội đồng hương Quảng Trị tại CHLB Đức

VTV.vn - Tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân 2017, Hội đồng hương Quảng Trị tại CHLB Đức vừa tổ chức đại hội lần thứ nhất.