TV& VIDEO

chở che

Duyên thầm từ Tình yêu không hẹn trước

Duyên thầm từ Tình yêu không hẹn trước

 "Mỗi sớm thức dậy, mở mắt ra, em lại sợ hãi một điều gì tệ hại sẽ xảy ra..." - Mai nói với Hải như thế. Những tai họa cứ ập xuống cuộc đời cô, may mắn thay chính nghị lực đã giúp cô vượt lên trên tất cả và xung quanh cô vẫn còn nhiều tấm lòng.