TV& VIDEO

cho doanh nghiệp thuê đất

Hà Nội: Cho doanh nghiệp thuê, người dân “tá hỏa” mất đất

Hà Nội: Cho doanh nghiệp thuê, người dân “tá hỏa” mất đất

VTV.vn - Người dân cho doanh nghiệp thuê đất, hết thời hạn, đòi lại mới biết đất đã thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Câu chuyện có vẻ phi lý này lại đang xảy ra ở Hà Nội.