TV& VIDEO

chợ du lịch

Đầu tư hàng chục tỷ, chợ du lịch Vũng Tàu vẫn đìu hiu

Đầu tư hàng chục tỷ, chợ du lịch Vũng Tàu vẫn đìu hiu

VTV.vn - Nhiều tiểu thương kinh doanh tại chợ không cầm cự được đành phải bỏ đi và hàng trăm ki ốt bán hàng đã phải đóng cửa.