TV& VIDEO

chỗ gửi xe

Bệnh viện Bạch Mai có chỗ gửi xe mới

Bệnh viện Bạch Mai có chỗ gửi xe mới

VTV.vn - Từ 3/12, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã có bãi gửi xe mới để phục vụ bệnh nhân và người nhà.