TV& VIDEO

cho phép người dùng

Microsoft ra ứng dụng nhắn tin mới cho Windows 10 Mobile

Microsoft ra ứng dụng nhắn tin mới cho Windows 10 Mobile

VTV.vn - Hãng phần mềm cho phép người dùng Windows 10 Mobile dùng thử hai ứng dụng Messaging và Video được tách ra từ Skype.