chợ ứng dụng

HTC phát hành trình duyệt Internet trên Google Play Store

HTC phát hành trình duyệt Internet trên Google Play Store

Trình duyệt HTC Internet tích hợp trên giao diện Sense vừa được HTC phát hành trên Google Play Store nhằm giúp hãng có thể dễ dàng cập nhật cho sản phẩm này trong tương lai.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive