TV& VIDEO

cho vay hộ nghèo

Kon Tum: 12 dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất

Kon Tum: 12 dự án hỗ trợ người nghèo phát triển sản xuất

VTV.vn - 5 năm qua, tỉnh Kon Tum đã triển khai được 12 dự án luân chuyển vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất.