TV& VIDEO

Cho vay ngoại tệ

Cho vay ngoại tệ trở lại: Sự “cởi trói” lớn cho cộng đồng doanh nghiệp

Cho vay ngoại tệ trở lại: Sự “cởi trói” lớn cho cộng đồng doanh nghiệp

VTV.vn - Theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, việc Ngân hàng Nhà nước cho vay ngoại tệ trở lại về mặt tâm lý là sự "cởi trói" rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp.