chọc trời

Độc đáo tòa tháp uốn cong Al Hamra

Độc đáo tòa tháp uốn cong Al Hamra

 Al Hamra – công trình xây dựng thế kỷ – là một trong nhiều tòa tháp với kiến trúc uốn cong đầu tiên trên thế giới.