TV& VIDEO

chocolate Mars

Tiêu hủy 15 tấn kẹo chocolate Mars tại Palestine

Tiêu hủy 15 tấn kẹo chocolate Mars tại Palestine

VTV.vn - Nhà chức trách dải Gaza của Palestine vừa tiến hành tiêu hủy khoảng 15 tấn kẹo chocolate Sneakers của hãng Mars.