TV& VIDEO

chơi chữ

Mạng xã hội chơi chữ về khả năng các nước khác rời EU

Mạng xã hội chơi chữ về khả năng các nước khác rời EU

VTV.vn - Cụm từ viết tắt Brexit được ghép giữa 2 từ Britain – Liên hiệp Anh và exit có nghĩa là thoát ra, để chỉ việc Anh ra khỏi EU.