TV& VIDEO

chơi họ

Chơi hụi, họ, phường - Nhiều người dân trắng tay

Chơi hụi, họ, phường - Nhiều người dân trắng tay

VTV.vn - Nhiều người dân đã trở nên trắng tay, mất tiền oan khi tham gia chơi hụi, họ, phường.