TV& VIDEO

chòi tránh lũ

Quảng Ngãi: Tích cực triển khai xây dựng mô hình chòi tránh lũ

Quảng Ngãi: Tích cực triển khai xây dựng mô hình chòi tránh lũ

Mô hình chòi tránh lũ cho người dân nghèo vùng ngập lụt đang được tỉnh Quảng Ngãi tích cực triển khai, sau gần hai năm thực hiện thí điểm.