TV& VIDEO

chòm sao

Đêm nay sẽ có mưa sao băng lớn nhất trong năm

Đêm nay sẽ có mưa sao băng lớn nhất trong năm

Với những người yêu thích thiên văn, chắc hẳn đã đón chờ cơn mưa sao băng sẽ diễn ra vào đêm 12, rạng sáng 13/8.