TV& VIDEO

Chọn bạn đời

Vì sao những đôi yêu nhau lại giống nhau?

Vì sao những đôi yêu nhau lại giống nhau?

VTV.vn - Liệu đó là vì con người có xu hướng chọn bạn đời giống mình, hay là vì qua thời gian, người yêu nhau sẽ phát triển giống nhau về thể chất?