TV& VIDEO

chôn lấp bùn thải trái phép

Hà Tĩnh yêu cầu 5 cơ quan tự kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Formosa

Hà Tĩnh yêu cầu 5 cơ quan tự kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến Formosa

VTV.vn - Sau sự cố môi trường biển và vụ chôn lấp bùn thải trái phép, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu 5 cơ quan, tổ chức tự kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan.